V roce 2023 jsem obhájil diplomovou práci na téma využití AI v práci grafického designéra. Práce se zabývá vizuálním stylem Východočeského divadla Pardubice. Cílem bylo propojení historického odkazu a budoucnosti s nástupem AI. Výchozím bodem byly archivní materiály a texty divadelních her.
Základem vizuálního stylu je litera D, která je vyhotovena v několika variantách a vychází z archivních materiálů.
Ukázky archivních materiálů, které byly předlohou k typografickému řešení a barevnosti.
Redesign divadelního zpravodaje.
Druhou částí práce je vytvoření sezónních vizuálů za pomocí umělé inteligence. Pomocí ChatGPT byly analyzovány texty divadelních her a následně vytvořen systém jejich převodu do vizuální podoby pomocí programu Touch Designer.
Výsledkem jsou jedinečné 3D objekty pro každou divadelní hru, které fungují jak staticky, tak i dynamicky pomocí animování.
Plakáty s bílým pozadím reprezentují premiéru, inverzní následně derniéru.
Zpět nahoru