Kampaň na magisterské studium pro Fakultu umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Koncepce: Marcel Mochal​​​​​​​

Zpět nahoru