V tomto logu se povedlo spojit maximální jednoduchost a zároveň rozeznatelnost. Logo vychází z tvarů excelové tabulky, grafu a směru vzhůru. 
Zpět nahoru